Ochrana osobných údajov

Fun Taxi, s.r.o.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme informácie od vás, keď sa prihlásite na našich stránkach, pri newsletteri, mobilných aplikáciách, alebo keď reagujete na prieskum.

Pri objednávke alebo registrácii na našich stránkach, v prípade potreby, môžete byť vyzvaní na zadanie: mena, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Môžete však, navštíviť naše stránky anonymne.

Na čo používame Vaše osobné údaje?

Akékoľvek informácie, ktoré od vás získame môžu byť použité na jeden z nasledujúcich účelov:
 • zlepšenie vašej skúsenosti
  (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby),
 • k zlepšeniu našich stránok a mobilných aplikácií
  (neustále sa snažíme zlepšovať ponuky našej webové stránky na základe informácií a spätnej väzby, ktoré dostávame od Vás),
 • na zlepšenie služby zákazníkom
  (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky zákazníckych služieb a podpory),
 • na spracovanie transakcií
  (vaše informácie, či už verejné alebo súkromné, nebudú predané, vymenené, prevedené, alebo dané akejkoľvek inej spoločnosti, z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu, iného než pre špecifické doručovanie zakúpeného produktu alebo poskytnutia služby.),
 • na spravovanie súťaží, propagácie, prieskumu alebo inej funkcie webu,
 • na odosielanie pravidelných e-mailov
 • e-mailová adresa poskytnutá elektronicky cez webový formulár
  bude použitá iba k zasielaniu informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašich preferencií.

Ako chránime vaše informácie?

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení na zachovanie bezpečnosti Vašich osobných údajov, keď zadáte alebo odošlete objednávku, vyplňujete webový formulár, vždy autentifikujeme daného používateľa a overujeme ho na základe uložených a chránených osobných údajov.

Ponúkame využitie zabezpečeného servera. Všetky získané citlivé a dôverné informácie sú prenášané prostredníctvom SSL protokolu (Secure Socket Layer), a potom zašifrované do našej databázy, kde majú prístup iba oprávnené osoby so špeciálnymi prístupovými právami do našich systémov, a sú povinní udržiavať informácie v tajnosti.

Po transakcii, vaše osobné údaje (napr.: kreditné karty, rodné číslo, finančné informácie, atď.), nebudú archivované dlhšie ako 60 dní.

Spoločnosť Fun Taxi, s.r.o. sa usiluje o to, aby boli vaše osobné informácie zaznamenané presne. Využívame technológie, manažérske procesy a zásady, ktoré pomáhajú zachovať presnosť údajov. Spoločnosť Fun Taxi, s.r.o. poskytuje jednotlivcom primeraný prístup k osobným informáciám, ktoré poskytli spoločnosti Fun Taxi, s.r.o., a dostatočné možnosti na ich kontrolu a opravu. V prípade záujmu možno požiadať o neuvedenie mena, blokovanie alebo odstránenie, ak je to za daných podmienok možné.

Zverejňujeme informácie tretím stranám?

Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neprenášame tretím stranám vaše identifikačné údaje. To nezahŕňa dôveryhodne tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach, vedeniu nášho podnikania, alebo vašou obsluhou a to iba ak tieto strany súhlasia s tým, aby tieto informácie zostali dôverné. Môžeme tiež vydať vaše informácie, keď veríme, že ich vydanie je v súlade so zákonom, keď presadzujeme pravidlá našej stránky, alebo chránime majetkové práva a bezpečnosť nás alebo iných. Avšak, neosobné identifikačné informácie návštevníka môžu byť poskytnuté iným osobám za účelom marketingu, reklamy, alebo iného použitia.

Väzba na tretie strany

Príležitostne, podľa nášho uváženia, môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán majú oddelené a nezávislé politiky ochrany osobných údajov. Preto nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našich stránkach a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Špeciálna poznámka, osoby mladšie ako 13 rokov

Naša webová stránka nie je zameraná na deti do 13 rokov, a preto nebudeme úmyselne zhromažďovať, používať, poskytovať ani spracúvať v akejkoľvek inej forme žiadne osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Preto vás zároveň žiadame, ak máte menej ako 13 rokov, neposielajte nám svoje osobné údaje (napríklad vaše meno, adresu alebo e-mailovú adresu). Ak máte menej ako 13 rokov a napriek tomu sa chcete niečo opýtať alebo používať túto webovú stránku, ktorá vyžaduje poskytnutie osobných údajov, požiadajte svojich rodičov alebo zákonného zástupcu, aby tak urobili za Vás.

Prepojenie sociálnych sieti

Poskytujeme tiež funkcie sociálnych médií, ktoré umožňujú zdieľanie informácií spoločnosti Fun Taxi, s.r.o. s vašimi účtami na sociálnych sieťach, aj interakciu na rôznych lokalitách spoločenských sietí. V závislosti od funkcie môže jej použitie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o Vás. Odporúčame Vám, aby ste si znova prezreli zásady ochrany osobných údajov a nastavenia lokalít sociálnych médií, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách budú zhromažďovať, používať a zdieľať.

Zhromažďovanie neosobných údajov

Môžeme automaticky zhromažďovať i vaše neosobné údaje, napríklad typ používaného internetového prehľadávača alebo webové stránky, z ktorých ste sa dostali na našu webovú stránku. Môžeme tiež zhromažďovať údaje, ktoré ste poskytli na stránke (napríklad váš vek a mesto, v ktorom bývate). Podľa týchto údajov vás nemožno identifikovať a len nám pomáhajú poskytovať efektívne služby na tejto webovej stránke. Občas môžeme tieto neosobné alebo agregované údaje poskytnúť tretím stranám na účely používania v súvislosti s touto webovou stránkou.

Podporné služby

V prípade akýchkoľvek otázok, nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: objednavky@funtaxi.sk.

Váš súhlas

Pomocou našich stránok, súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.

Zmeny ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke.

Ochrana osobných údajov bola naposledy upravená a revidovaná dňa 12.03.2018.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených na podstránke kontakty.