Bratislavskí taxikári pokračujú v boji za spravodlivé podnikanie pre všetkých

Tlačová správa

Bratislava, 12. jún 2017 - V týchto dňoch v Bratislave prebieha tichý protest formou modrých vlajok. Do protestu sa zapojilo približne 500 taxikárov z rôznych taxislužieb. Modrá vlajka je symbolom jednotného postoja nielen taxikárov, ale aj všetkých slušných podnikateľov voči nedodržiavaniu a ignorovaniu zákonov i aktuálnemu stavu na trhu.

Názor verejnosti na taxikárov je často deformovaný. Niekedy skutočne oprávnene. Všetci poznáme posledný prípad spred bratislavskej Hlavnej stanice a mnoho iných, ktoré sú spôsobené správaním niekoľkých jedincov, ktorí degradujú toto povolanie. Je to však len malá hŕstka oproti väčšine, ktorú reprezentujú poctiví a slušní podnikatelia, živnostníci i zamestnanci taxislužieb. Cech taxikárov nemôže rešpektovať takéto správanie a odporúča zvýšiť náhodný počet kontrol, sprísniť sankcionovanie vodičov a určiť maximálnu cenu jazdného, čo by tento problém vyriešilo.

V spoločnosti však nemôžeme akceptovať aj ďalší argument, ktorý predstavuje alternatívu k legálne fungujúcim taxislužbám. Sú to platformy Uber a Taxify, ktoré ignorujú slovenskú legislatívu. Deklarujú, že nepodliehajú slovenskému právnemu poriadku, ale nadnárodným usmerneniam. Tie však do právneho poriadku Slovenskej republiky nikdy implementované neboli. Vďaka podpriemerným cenám tieto subjekty deformujú podnikateľské prostredie a v konkurenčnom boji získavajú nenáležitú výhodu. Dodržiavanie zákonov nesmie byť konkurenčnou nevýhodou voči ich porušovateľom.

Zástupcovia taxislužieb sa už vyše dvoch rokov snažia komunikovať so všetkými úradmi verejnej správy, ktoré sú v tejto oblasti kompetentné. Nakoľko neboli doteraz prijaté žiadne opatrenia, taxikári sa rozhodli spojiť do spoločnej iniciatívy STOP IGNOROVANIU ZÁKONOV. Taktiež pristúpili k vytvoreniu Memoranda bratislavských taxikárov a taxislužieb. Cieľom tohto dokumentu je informovať verejnosť o negatívnych dopadoch prevádzkovania platforiem Uber a Taxify na podnikateľské prostredie v oblasti fungovania taxislužieb v hlavnom meste Bratislave.

Na záver si položme otázku. Aká je tá skutočná cena, ktorú platíme? Odpoveďou je likvidácia slušných, poctivých a najmä legálne pôsobiacich podnikateľov a živnostníkov. Tých, ktorí dodržiavajú právne predpisy, platia dane a odvody a na svoju podnikateľskú činnosť majú príslušné oprávnenia. V takomto prípade teda môžeme uvažovať nielen o likvidácii legálneho podnikania, ale aj o demolácii právneho štátu v každej jeho sfére.


Diskusia v Rádiu Aktual: Budúcnosť taxislužieb na Slovensku

Bratislava, 17. apríl 2018 - hosťom v Rádiu Aktual bol výkonný riaditeľ Fun Taxi Group pán Mgr. Branislav Masár.
Video z celej diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.