Copyright

Obsah na stránkach www.funtaxi.sk je chránený autorským zákonom. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Prevádzkovateľ portálu.

Prevádzkovateľom portálu www.funtaxi.sk je: Limousine Service, s.r.o., Nezábdková 22, Bratislava.

Užívateľom je každá osoba, ktorá vstupuje na portál a používa obsah portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej ako „Užívateľ“).

Prevádzkovateľ portálu vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k obsahu na stránkach www.funtaxi.sk. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený udeľovať súhlas na použitie obsahu portálu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“).

Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa portálu zakázané.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom súhlas Prevádzkovateľa portálu s takýmto použitím.

V prípade, ak Prevádzkovateľ udelí Užívateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu portálu www.funtaxi.sk, Tento je povinný pri každom takomto použití obsahu portálu súčasne uverejniť: názov diela, meno autora a zdroj diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ portálu poskytuje Užívateľom nevýhradné právo využívať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely.

Akékoľvek používanie obsahu portálu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.


Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili, aby sme Vás informovali o našich postupoch, týkajúcich sa zberu, spracúvania, používania a sprístupnenia informácií a údajov, ktoré nám prostredníctvom tejto stránky dobrovoľne poskytujete. Kedykoľvek prostredníctvom tejto stránky odošlete informácie a údaje, vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a tiež so zberom, spracovaním, použitím a sprístupnením poskytnutých informácií a údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Skôr, než vyplnené údaje a informácie odošlete prostredníctvom tejto internetovej stránky, uistite sa, prosím, že ste si prečítali všetky ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov.

Ak nie je uvedené inak, Vami poskytnuté informácie a údaje môžeme použiť predovšetkým na účely zasielania informácií, noviniek a ponúk v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zaslaním informácií a údajov v rozsahu, uvedenom na tejto stránke, súhlasíte s ich poskytnutím osobám alebo organizáciám spolupracujúcim s FUN TAXI, iným organizáciám v rámci siete LS Group, vrátane organizácií so sídlom v krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V záujme toho, aby informácie a údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto stránky, boli presné, aktuálne a úplné, v prípade ich akýkoľvek zmien nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@l-s.sk@l-s.sk a my podnikneme príslušné kroky na aktualizáciu alebo opravu údajov v našom systéme, alebo Vaše údaje vymažeme z nášho systému.


Súhlas so zbieraním cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré na váš počítač umiestňuje navštívený webový portál. Používajú sa veľmi často, aby mohli webové stránky fungovať, respektíve fungovať efektívnejšie a aby poskytli informáciu majiteľom portálu. V súčasnosti je využívanie cookies štandardné u väčšiny webových portálov. Ak vám použitie cookies spôsobuje nejaké problémy, môžete ich riadiť cez svoj prehliadač alebo odstrániť vymazaním z „histórie prehliadania“ (cache) po opustení stránky.

Typy cookies:

  • Dočasné cookies zostávajú vo vašom prehliadači len počas návštevy príslušného portálu.
  • Stále cookies zostávajú v prehliadači aj po ukončení návštevy portálu (pokým ich nevymažete).
  • Výkonové cookies
  • Performance cookies
  • Funkčné cookies
Výkonové cookies zbierajú informácie o vašom používaní webového portálu, napríklad o tom, ktoré webové stránky ste navštívili alebo o chybách; nezbierajú osobne identifikovateľné informácie a zber sa uskutočňuje na anonymnej báze.

Performance cookies sa využívajú na zvýšenie kvality portálu.

Funkčné cookies umožňujú portálu, aby si zapamätal všetky vaše rozhodnutia počas prehliadania (napríklad zmena veľkosti textu, prispôsobenie stránky) alebo umožňujú služby ako napríklad komentovanie blogu.

Použitím tohto portálu súhlasíte s tým, že uvedené cookies môžeme umiestniť na váš počítač/zariadenie pre spomínané účely.